Οδηγίες

Από EBE
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Εισαγωγή

Προτιμώμενη πηγή πληροφορίας

Προτιμώμενη πηγή πληροφορίας για την περιγραφή του βιβλίου ΔΕΝ είναι μόνο η σελίδα τίτλου. Είναι όλο το βιβλίο. RDA toolkit icon

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πληροφορίες από άλλες πηγές. Οι πληροφορίες που προέρχονται από το ίδιο το τεκμήριο καταγράφονται κανονικά. Χρησιμοποιήστε αγκύλες ΜΟΝΟ αν καταγράφετε πληροφορία που έχετε εντοπίσει εκτός του τεκµηρίου.

Μέθοδοι καταγραφής

Σύμφωνα με το RDA υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι καταγραφής της πληροφορίας. Σε κάθε πεδίο MARC21 θα δηλώνεται η επιλεγμένη μέθοδος καταγραφής.

1. Αδόμητη περιγραφή (unstructured description) RDA toolkit icon

Η πληροφορία καταγράφεται όπως εμφανίζεται πάνω στο τεκμήριο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικοποιημένης μεταγραφής (normalized transcription)

2. Δομημένη περιγραφή (structured description) RDA toolkit icon

Η πληροφορία καταγράφεται σύμφωνα με:

  1. σχήμα κωδικοποίησης συμβολοσειρών (string encoding scheme) που έχει αποφασιστεί από την ΕΒΕ ή
  2. τις τιμές συγκεκριμένου λεξιλογίου (vocabulary encoding scheme) που επέλεξε η ΕΒΕ.

3. Προσδιοριστής (identifier) RDA toolkit icon

Ένας προσδιοριστής που χαρακτηρίζει μοναδικά τον περιγραφόμενο πόρο, π.χ. Ο κωδικός για τον Καζαντζάκη 000000012276806X από το λεξιλόγιο ISNI.

4. Διεθνοποιημένο αναγνωριστικό πόρου (iri) RDA toolkit icon

Ένας προσδιοριστής που χαρακτηρίζει μοναδικά τον περιγραφόμενο πόρο και επιπλέον βασίζεται σε τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, π.χ. Το IRI για τον Καζαντζάκη https://isni.org/isni/000000012276806X από το λεξιλόγιο ISNI.